Beste leden

In de eerste plaats wensen we jullie van het bestuur een vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar toe en vooral  goede gezondheid.

Wegens de huidige corona maatregelen wordt de NIEUWJAARSRECEPTIE AFGELAST, laat ons  hopen dat we dit jaar zicht krijgen op
enkele “normale” activiteiten maar dit hangt vooral van de pandemie af.

Zeker met de Corona moeten we goed oppassen nu ,en worden bijna alle activiteiten afgelast

Hopelijk is het beter in 2021

Classic & Retro Club “Het Klaksongetje” v.z.w.
Secretaris Flyps Ronny – Hansbekestraat 103
B – Wervik – 0477/556502

Rekeningnr. BE82 1430 8847 0468

LIDGELD 2021

Betreft  hernieuwing Lidgeld 2021 25 € per Lid via overschrijving op bovenvermeld rekeningnr.
Graag te storten voor 31 januari!
Na deze datum wordt je automatisch geschrapt in het BEHVA bestand.
Daar wij als Classic & Retroclub aangesloten zijn bij de overkoepelende federatie BEHVA met als stamnr. 402 kunnen onze leden dan ook genieten van allerhande voordelen en kortingen bij evenementen.

Maar er is meer! Door uw clubaansluiting ontvangt u niet alleen de BFOV-lidkaart maar ook het driemaandelijks goed gedocumenteerd tijdschrift waarin u tijdig zal worden geïnformeerd over actuele thema’s.  Alle wetsvoorstellen tot wijziging, de geldende reglementeringen en aankondigingen zul je hierin vinden.
Samen staan we sterk en dit is ook de reden waarom voordeliger oldtimerverzekeringen bij Marsh kunnen afgesloten worden en waardoor er extra legale voordelen kunnen worden bekomen.

Klaksongetje vzw bestaat al 20 jaar en heeft als doelstelling het in stand houden van het klassiek vervoer en ons rijdend patrimonium, dit door uitwisseling van onderdelen, kennis en degelijk georganiseerde rondritten. De tractoren, brommers, veteranen, recreatieve toeristische rondritten staan hierbij centraal.
Nooit hebben we de intentie om er een competitieve gedachte in te lassen.
Voor ’t Klaksongetje vzw zijn oude voertuigen waardevolle verzamelobjecten. Je kan ons vinden op www. Klaksongetje.be waar je onder de rubriek “ clubnieuws” wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de club. Lidgeld wordt hernieuwd bij het begin van elk kalenderjaar, deze bijdrage is getracht zo minimaal mogelijk te houden en dient enkel om de werkingsmiddelen naar de BEHVA toe te financieren.

Voor 2021 blijft het op 25€
2020 was een zeer moeilijk jaar zonder activiteiten voor vele clubs, maar in 2021 geven we de hoop niet op en zullen we proberen het beste er van te maken ,mogelijk zal dit in kleinere groepen moeten zijn denk ik.
We zullen zien hoe het verder loopt en ons mogelijk aanpassen .Hoe kunnen we momenteel nog niet zeggen . Info zal volgen

Vriendelijke groeten het ganse Retro-team Klaksongetjes e-mail : info@klaksongetje.be
Classic&Retroclub ’t KLAKSONGETJE VZW Het voltallig bestuur, Ronny Flyps, Marino Verstraete , Jean-Baptiste Samyn, Chris Casier, Marnik Defloor.

Website best bekijken in Chrome of Internet Explorer versie 11 (of later) Firefox en Safari is ook ok.