Lid worden van 't Klaksongetje

Classic & Retro Club “Het Klaksongetje” v.z.w.

Secretaris Flyps Ronny – Hansbekestraat 103
8940 Wervik gsm 0477 556502
Rekeningnr. BE82 1430 8847 0468

Bedankt voor de interesse in onze club en wij verwelkomen graag gelijkgestelde liefhebbers, dat kan alleen maar onze hobby ten goede komen.

Daar wij als Classic & Retroclub aangesloten zijn bij de overkoepelende federatie BFOV met als stamnr. 402 kunnen onze leden dan ook genieten van allerhande voordelen en kortingen bij evenementen. Maar er is meer! Door uw clubaansluiting ontvangt u niet alleen de BFOV-lidkaart maar ook het driemaandelijks goed gedocumenteerd tijdschrift waarin U tijdig zal worden geïnformeerd over actuele thema’s.

Alle wetsvoorstellen tot wijziging, de geldende reglementeringen en aankondigingen zul je hierin vinden. Samen staan we sterk en dit is ook de reden waarom voordeliger oldtimerverzekeringen bij Marsh kunnen afgesloten worden en waardoor er extra legale voordelen kunnen worden bekomen.

Klaksongetje vzw bestaat al 17 jaar en  heeft als doelstelling het in stand houden van het klassiek vervoer en ons rijdend patrimonium, dit door uitwisseling van onderdelen, kennis en degelijk georganiseerde rondritten. De tractoren, brommers, veteranen, recreatieve toeristische rondritten staan hierbij centraal. Nooit hebben we de intentie om er een competitieve gedachte in te lassen. Voor ’t  Klaksongetje vzw zijn oude voertuigen waardevolle verzamelobjecten.

Je kan ons vinden op www.klaksongetje.be  waar je onder de rubriek “ clubnieuws” wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de club via het woordje van onze clubsecretaris Julien!

Lidgeld wordt hernieuwd bij het begin van elk kalenderjaar, deze bijdrage is getracht zo minimaal mogelijk te houden en dient enkel om de werkingsmiddelen naar de BFOV toe te financieren. Voor 2017 was dat slechts 20€ per lid, dit bedrag blijft in 2018 het zelfde 20€

Deze kan al meteen vereffend worden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de leden waar je zal voor uitgenodigd worden of door overschrijving op bovenvermeld rekeningnr. (graag voor 15 januari)

Nieuw dit jaar zijn de meetings op zondagochtend (elke 2e zondag van de maand) vanaf april tot september.

Meer nieuws daarover op onze website

Vriendelijke groeten van Ronny en het ganse Retro-team Klaksongetjes.

e-mail: info@klaksongetje.be                                                                           Classic&Retroclub ’t Klaksongetje VZW